top of page

זה פה לעסקים

שירותי משרד – מדפיסים לכם באהבה

למשרדים, למוסדות , למפעלים ולפרטיים

 

ניתן לקבל גם שירותי גרפיקה ועיצוב

פנקסי חשבוניות, קבלות, הזמנות, תעודות משלוח

כרטיסי ביקור  |  שמשוניות  |  רול-אפ לכנסים  |  דגלים | ניירת משרדית

מעטפות  |  חותמות  |  מודעות פרסום  |  מדבקות  |  מגנטים

פוסטרים  |  הדפסה על קאפה  |  צילומים  |  הדפסות  | כריכות  | למינציות

הדפסות בפורמט רחב

הדפסות

על מגוון ניירות במגוון צבעים ועוביים

כולל הדפסת תמונות בנייר פוטו (כמו פעם)

צילומים

בצבע ובש/ל, ניתן גם להגדיל ולהקטין מסמכים

גם בפורמט רחב

כריכות

מסוגים שונים

סריקות

סריקת מסמכים בצבע ובש/ל

גם בפורמט רחב עד רוחב מטר (אורך ללא הגבלה)

למינציות

בגדלים שונים, גם בפורמט רחב

עד רוחב מטר (אורך ללא הגבלה)

bottom of page