top of page

חולצות בית ספר

בית ספר קציר, עומר אסיף

בית ספר הר שכניה

בית ספר גילון

בית ספר יסודי משגב

חולצות טריקו קצרות
6 חולצות ב- 100 ש"ח
(לא כולל חולצות בצבע לבן)
2 סווצ'רטים ב- 100 ש"ח
 

בית ספר הרדוף

בית ספר גליל

בית ספר מורשת

bottom of page