מגוון רחב (מאוד) של כריכות

כריכת ספירלה פלסטיק

עד 100 דפים - 10 ש"ח

מעל 100 דפים - 15 ש"ח

מעל 400 דפים - 20 ש"ח

מעל 700 דפים - 25 ש"ח

כריכת ספירלה ברזל

עד 100 דפים - 15 ש"ח

מעל 100 דפים - 20 ש"ח

כריכת ביינד

20 ש"ח

כריכת פס ברזל

עד 100 דפים - 30 ש"ח

מעל 100 דפים - 40 ש"ח

כריכת סרט

עד 100 דפים - 10 ש"ח

מעל 100 דפים - 20 ש"ח

כריכת סיכה

5 ש"ח

כריכת ספר / כריכה קשה

עד 100 דפים - 50 ש"ח

מעל 100 דפים - 70 ש"ח

כריכת עץ - חריטה / הדפסה אישית

150 ש"ח

כריכת ספר עם חריטה

 100 ש"ח

כריכת עץ משולבת

 150 ש"ח

כריכת עץ - חלון

 120 ש"ח

כריכת ספר אישית / כריכה קשה

 100 ש"ח

כריכת ספר עם עם מדבקה

 100 ש"ח

כריכת ספר עם חריטה וחלון

 150 ש"ח