top of page

מגוון רחב (מאוד) של כריכות

20190901_162741.jpg

כריכת ספירלה פלסטיק

עד 100 דפים - 10 ש"ח

מעל 100 דפים - 15 ש"ח

מעל 400 דפים - 20 ש"ח

מעל 700 דפים - 25 ש"ח

כריכת ספירלה ברזל

עד 100 דפים - 15 ש"ח

מעל 100 דפים - 20 ש"ח

כריכת סרט

עד 100 דפים - 10 ש"ח

מעל 100 דפים - 20 ש"ח

כריכת סיכה
5 ש"ח

כריכת ספר / כריכה קשה
80 ש"ח

כריכת פס ברזל

עד 100 דפים - 30 ש"ח

מעל 100 דפים - 40 ש"ח

כריכת ביינד

20 ש"ח

כריכת ספר בכריכה קשה
 100 ש"ח

20140424_115100 - Copy.jpg
20140424_115050 - Copy.jpg

כריכת עץ - חריטה / הדפסה אישית

150 ש"ח

20180531_114643.jpg
20180415_105722 - Copy.jpg

כריכת עץ - חלון

 120 ש"ח

כריכת ספר עם עם מדבקה

 100 ש"ח

כריכת ספר עם חריטה / חלון / כיתוב מדבקה
 150 ש"ח

20210616_162749.jpg
20220321_125048.jpg
20211105_103709.jpg
20220303_125331.jpg
20180604_102610.jpg
20201101_161822.jpg
20180726_092832.jpg
20180831_083140.jpg

כריכת קלסר גודל A5
150 ש"ח

20210714_114444.jpg
krich.jpg
krir.jpg

כריכת עץ חלקה לעיצוב עצמי
סה"כ 80 ש"ח לכריכה

 

המחירים לדפים הפנימיים

על נייר 80 גרם
הדפסת עמוד בש/ל - 0.5 אג' להדפסה

הדפסת עמוד בצבע - 2 ש"ח להדפסה

המחירים לדפים הפנימיים

על נייר 170 גרם
הדפסת עמוד בש/ל - 2 ש"ח להדפסה

הדפסת עמוד בצבע - 3 ש"ח להדפסה

המחירים לדפים הפנימיים

על נייר 300 גרם

הדפסת עמוד בש/ל - 3 ש"ח להדפסה

הדפסת עמוד בצבע - 5 ש"ח להדפסה

bottom of page