top of page

המרת סרטים, קלטות וידאו ושקופיות

סריקה ושחזור תמונות

לקובץ דיגיטלי

המרת קלטות וידאו - 50 ש"ח לקלטת

מעל 10 קלטות        - 30 ש"ח לקלטת

סריקת שקופיות ותמונות פוטו - לקובץ דיגיטלי

עד 10     שקופיות / תמונות   - 5 ש"ח ליחידה

10-50     שקופיות / תמונות   - 4 ש"ח ליחידה

50-100   שקופיות / תמונות   - 3 ש"ח ליחידה

מעל 100 שקופיות / תמונות   - 2 ש"ח ליחידה

מעל 1000 שקופיות / תמונות - 1.50 ש"ח ליחידה

מעל 2000 שקופיות / תמונות   - 1.20 ש"ח ליחידה

שחזור תמונות ישנות

תמונות חתוכות, שרוטות, קרועות

סה"כ 50 ש"ח לשחזור

(במידה ויש מספר תמונות לשחזר - המחיר יורד בהתאם)

הפקה ועריכת סרטים / מצגות

חיתוך והוצאת קטעים נבחרים מקובץ קיים

בתוכנת עריכת סרטים מתקדמת

סה"כ 80 ש"ח לשעה

bottom of page