הדפסה על כריות

כרית לב עם ידיים

90 ש"ח

כרית לב

70 ש"ח

כרית מרובעת

60 ש"ח